برنامه امتحان ترم

برنامه ی امتحانات نهایی شد


تحقیقات بازاریابی 94/3/17  یکشنبه ساعت 12:30 الی 11
برنامه ریزی بازاریابی 94/3/20 چهارشنبه  ساعت 10-8:30
مدیریت بازاریابی جهانی 94/3/22 جمعه ساعت 15:30 الی 14
هویت و برند سازی 94/3/24 یکشنبه ساعت 18 الی 16:30
مخاطب شناسی 94/3/26 سه شنبه ساعت 10-8:30
اصول و فنون تبلیغات 94/3/28 پنجشنبه ساعت 12:30 الی 11
حقوق و قوانین بازاریابی 94/3/30 شنبه ساعت 15:30 الی 14
نظام اقتصادی ایران 94/4/1 دوشنبه ساعت 18-16:30 
 
 

/ 1 نظر / 28 بازدید
درسا

یِک سایت نمونه[گل]