# نیایش

کنفرانس تحقیقات بازاریابی

گروه تاریخ خانم ها  موضوع  1 1394/02/02 مینا عظیمی ، مریم مقدم دایتی 2 1394/02/02 فاطمه اعظمی راد ، هاجر سلطاندوست ، مهدیه مقدم ، مهدا زمانیان دومینو 3 1394/02/09 پونه ساعتچی ، کبری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

کنفرانس مدیریت بازایابی جهانی

لیست کنفرانس مدیریت بازاریابی جهانی  دوشنبه ساعت   17 - 15 گروه تاریخ دانشجویان کشور 1 1394/01/31 مونا شکوری ، اشکانفر و تیموری اسپانیا 2 1394/02/07 خانمها تنها ، فاضل و کرمی نروژ 3 1394/02/14 خانمها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید